Forside

Skorsten

Tag

Badeværelse

Vand

Møbler

Projekt Tag

Vi startede med at sætte rækværk op ved tagfoden,
når tagfoden er mere end 2,0 meter over det omgivende underlag, og der udføres arbejde i en højde af mere end 5,0 meter over det omgivende underlag . Sikringen kan være et stillads og/eller en skærm med en højde af mindst 1,0 meter over tagfoden.(arbejdstilsynet :-)
Vi burde også have haft et rækværk ved gavlen, når man arbejder tættere end 2 m på kanten.

 
 
Så skulle taget rives af, det gav en del affald... Og så var der en del hvepsebo, så insektsprayen var lige så vigtig som kobenet!
 
Vi rev kun et stykke af ad gangen, og så fik spærrene noget svampedræber inden nyt blev banket på.
Marianne er vist ikke væltet med trillebøren, selvom det ser sådan ud, hun tømmer den bare :-)

 
 
Ru brædder med fer og not blev sømmet på (Råspont på svensk) 95x22 mm, to søm i hvert brædt ved gavle og samlinger, ellers et,
ca. 1800 søm!
Vi slog nogle lægter på efterhånden som vi kom op ad, som kunne bruges som trin.

 
 
 
Så var det langt om længe tid til tagpappen, efter flere gange vand igennem brædderne... :-(
Vi slog det på vandret og startede, lidt ulogisk, fra toppen (så vi kunne bruge trinene)
Pappen var en selvklæbende etlags underpap i kvalitet YAP 2200 (en betegnelse svenskerne bruger). Som det kan ses var Valdemar også med, alle steder han kunne.

 
 
 
Ydertaget er et metaltag fra Plannja, forholdsvis nemt at lægge på, da der ikke skal lægter på, Man skruer metalskinner på og monterer pladerne herpå, trinene der til sidst skal bruges til skorstenen, kan bruges til at gå på efterhånden som man kommer op, for til sidst at flyttes til skorstenen.

 
 
 
Endelig færdig! Og så regner det ikke én gang.. :-)